Ks. Aleksander Trojan

Proboszcz

Ksiądz Aleksander Trojan urodził się 21 stycznia 1953 roku w miejscowości Brostek w diecezji Tarnowskiej. Jest  synem Józefa i Honoraty z domu Pruchnik. Sakrament chrztu otrzymał 23 lutego 1953 r. w kościele parafialnym pw. Marii Magdaleny w Brzyskach z rąk proboszcza ks. Stanisława Goździckiego. Tam też przyjął I Komunie Św. sakrament bierzmowania otrzymał z rąk JE ks. bpa Ignacego Tokarczuka, biskupa przemyskiego. Uczęszczał najpierw do szkoły Podstawowej w Jaśle, następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach-Śląskich i po dwóch latach studiów budowlanych wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Pracę magisterską napisał ze Starego Testamentu pod kierunkiem ks. prof. Zbigniewa Kazanowskiego nt. „Kontrowersja pomiędzy prof. T. Zielińskim a ks. prof. S. Szydlewskim nt. hellenizm, judaizm a chrześcijaństwo”. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza 23 maja 1981 roku. Pierwszą Parafią, do której został skierowany Ksiądz Aleksander, była Parafia pw. Św. Jacka w Legnicy (5 lat), później Parafia Matki Bożej – Nieustającej Pomocy we Wrocławiu na Muchoborze Małym, gdzie prowadził Duszpasterstwo Akademickie (5 lat) oraz ruch Communione et Liberatione. W 1991 roku Ksiądz Biskup Tadeusz Rybak mianował Księdza Aleksandra Trojana Proboszczem Parafii pw. Św. Jerzego w Długopolu Dolnym, gdzie otaczał troską duszpasterską Parafian i kuracjuszy. Pracował jako katecheta w Szkole Podstawowej i w Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Długopolu Zdroju. Został mianowany katechetą dyplomowanym i wizytatorem rejonowym diecezji świdnickiej. W parafii w Długopolu był opiekunem Stowarzyszenia „Amazonek” dekanatu Bystrzyca Kłodzka. Ksiądz Aleksander uzyskał licencjat z historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, jego praca naukowa poświęcona była kultowi Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, a studia doktorskie bez napisania pracy. Dnia 03 listopada 1995 r. objął funkcje wicedziekana dekanatu Bystrzyca Kłodzka i referatu misyjnego. W 1999 r. został włączony do Kapituły Św. Krzyża we Wrocławiu. W 2016 r. został Kanonikiem gremialnym Kapituły kolegiackiej Matki Bożej Wniebowziętej w Kłodzku. Po 26. latach pracy w parafii pw. Św. Jerzego w Długopolu JE ks bp Ignacy Dec mianował go proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju dnia 26 września 2017 r. dnia 24 listopada 2017r. został mianowany dziekanem dekanatu Lądek-Zdrój.

ksiądz Marek Nowak

wikary

ksiądz Robert Krupa

wikary

Katecheci: 

 • siostra Marta Kałuża
 • ks. Marek Nowak
 • Ks. Robert Krupa
 • Ks. Wojciech Zmysłowski

Duszpasterze przed 1945 r.

 • Maria - gew. Köchin aufm Pfarrhofe 27.12.1637 Tf.
 • Maria - Dienerin bey Pfarrer Joannis Dionysii JURIG allhier
 • Nicolaus MATTERN (Mater) - Pfarrer in Cuntzendorf 29.05.1636 / 04.03.1637 Tf.
 • Johannes Dionysius JURIG - Pfarrer allhier 20.11.1635 / 29.05.1636 Tf.
 • Christophori Adalberti KRAL - Pfarrer allhier (Maria Dienerin bei ihm 15.01.1645) / 29.01.1651 Tf.
 • Christophorus Adalbertus KRAHL – Pfarrer 29.01.1651 Tf.
 • Martinus Benedict KLOSE - Pfarr in Landeck u. Reyersdorf, 19.10.1672 Tf.
 • Benedicty Kloße - Pfarherr u. Seelsorger Martinus 01.11.1673 Tf.
 • Johan Carol STEINER - Pfarr im Grundt, 19.10.1672 Tf.
 • Henrich Johan ENGER - Pfarrherr u. Seelsorger allhier 24.06.1674 Tf.
 • Henricus Johannes ENGEL - Parochus allhier 10.07.1675 Tf.
 • Mälchior FERSTER - Pfarrer in Kißwalde 18.09.1675 Tf.
 • Wohl Ehrwürdiger Herr Pater Joannes Franciskus VOGEL canonicus Regularis und der Zeit Pfarrer in Rayersdorf  - 1695 / 08.08.1696
 • E. W. G. Herr Adam Bernard BREITER Pfarrer in Landeck 12.09.1695
 • Joannes JUNG – 1721/31
 • Ignatius Franciskus LEIFFER – 1725
 • Casparus WEIDNER – Capell. Senior Land. 1728/32
 • Valentinni BECK - 1730
 • Joannes An. Döning - Parocho Cai (also Parocho coadiutoris - Hilfspfarrer)1731
 • SCHAFF - Capel ibidem in Landeck 1752
 • Joannes SCHÜSLER - Cap. ibidem. in Landeck 1755
 • Christophorus HILLIG - Capl. in Landeck 1758
 • Joseph WOLF – Capellan in Landeck 1782/83/84/
 • Joseph WOLF – Cooperator in Landeck 1819
 • Carl MARX – Capellan in Landeck 18/22.12.1796
 • Anton GOTTWALD – Caplan 1795 / 96 / 97 / 1812
 • Johann KOEGLER – Caplan 1820/21
 • Ignatz HILZHOFER – Caplan 1820
 • Franz LAUTERBACH – Caplan 1826 Bapt.
 • Joseph LOWACK – Caplan 1826
 • Robert FRIEDRICH – Capl. in Landeck 1833
 • ?. SENDER -  Kpl. 1846
 • FELGENHAUER – Kaplan 1916

Proboszczowie po 1945 r.:

 • 1946 - 1947 r.:  Śp. Ks. Jan Woroniecki (pochowany na cmentarzu komunalnym) 1 rok
 • 1947 - 1971 r.: Śp. Ks. Jan Kulpa   24 lata
 • 1971 - 1980 r.: Śp. Ks. Andrzej Oramus   9 lat
 • 1980 - 1989 r.: Śp. Ks. Zdzisław Seremak  9 lat
 • 1989 - 1997 r.: Śp. Ks. Romuald Warachim (pochowany przy kościele)  8 lat
 • 1997 - 2002 r.: Ks. Andrzej Kuźmicki  5 lat
 • 2002  - 2017 r.: Śp. Ks. prałat Marek Połochajło (pochowany przy Grocie Matki Bożej) 15 lat
 • od 2017 r.  -ks. Aleksander Trojan