Kancelaria parafialna w Lądku Zdroju

wtorek: 9.00 – 10.00
sobota: 15.30 – 16.30
W kancelarii parafialnej można: zamówić intencje mszalne, otrzymać wszelkiego rodzaju potrzebne zaświadczenia, zgłosić chrzest dziecka, pogrzeb lub ustalić termin zawarcia związku małżeńskiego.

Przed Chrztem Świętym

Chrzest Świety jest pierwszym i najważniejszym Sakramentem. Sakramentu chrztu świętego udzielamy w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1200 Ustalenie innych terminów możliwe jest w wyjątkowych wypadkach za osobistą zgodą Ks. Proboszcza.
Wskazania dla rodziców przed Chrztem Świetym dziecka:
Miesiąc wcześniej trzeba chrzest zgłosić w kancelarii parafialnej. Mogą to uczynić jedynie rodzice dziecka. Dla każdego dziecka rodzice wybierają rodziców chrzestnych.
Chrzestni winni posiadać:
– dojrzałość do spełnienia swego zadania
– przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą
– jeśli są z poza parafii zaświadczenie od  Ks. proboszcza danego miejsca, świadectwa wiary i moralności
– Chrzestni winni być osobami bierzmowanymi
Rodzice dziecka przedłożą następujące dokumenty:
– metrykę urodzenia dziecka z U.S.C.
– świadectwo ślubu kościelnego
– zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi (jeżeli pochodzą z innej parafii). Zaświadczenie takie wystawia Ks. proboszcz parafii w której chrzestni zamieszkują.             

Chrzestnymi nie mogą być osoby niepraktykujące,  żyjący bez ślubu kościelnego lub bierzmowania, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizacje.


Przed sakramentem małżeństwa

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest Sakramentem , który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny : „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Narzeczeni zgłaszają się  na trzy miesiące przed zawarciem ślubu w kancelarii parafialnej. Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwią albo w parafii narzeczonej, lub w parafii narzeczonego.
Narzeczeni przedłożą następujące dokumenty :
– dowód osobisty
– metrykę chrztu świętego wydana na trzy miesiące przed datą ślubu
– świadectwo bierzmowania
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
Nauki przedślubne prowadzone są:
– w Wielkim Poście
– w Maju
– we Wrześniu

Prosimy o odpowiedzialne podejście do załatwiania wszystkich formalności. Narzeczeni, którzy nie dopilnowali terminu nauk przedślubnych, muszą odbyć nauki we własnym zakresie ( w innej parafii ).


 

Przed sakramentem bierzmowania

Bierzmowanie udzielane jest młodzieży III kl.Gimnazjum
– osobiste zgłoszenie się na początku roku szkolnego u ks. odpowiedzialnego za przygotowanie młodzieży
– uczestnictwo w przygotowaniach do sakramentu
– jeśli chrzest był w innej parafii – zaświadczenie o sakramencie chrztu św.
– życie sakramentalne i realizacja planu przygotowania do bierzmowania

Pogrzeb

– zmarła osoba należała do tutejszej parafii
– jeżeli należała do innej parafii prosimy o zgodę proboszcza parafii zamieszkania
– załatwianie formalności w kancelarii – dzień, godzina pogrzebu
– uzgodnienia w kancelarii pozostałych spraw – konieczny odpis aktu zgonu z USC oraz podanie podstawowych informacji o zmarłej osobie o jej praktykach sakramentalnych