OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

 1. Dziś Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień.
 2. KOMUNIKAT do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej – Uprzejmie informuję, ze Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca 2020 r. moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka. Równocześnie informuję, że zlecił mi posługę biskupią w charakterze Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę. Polecam osobę nowego biskupa świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych. –  bp Ignacy Dec Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej.
 3. W trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatu Biskupa Świdnickiego respektujemy decyzje o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia korona-wirusem. Przypominamy, że podczas każdej Mszy Św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 5 osób. Dlatego pierwszeństwo dajmy osobą, które zamówiły intencję mszalną. We wszystkie dni Triduum Paschalnego w liturgiach może uczestniczyć tylko po 5 osób (przedstawiciele rodzin które zamówiły intencję).
 4. WIELKI CZWARTEK – Kościół Parafialny godz. 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej
 5. WIELKI PIĄTEK – Kościół Parafialny godz. 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Po liturgii możliwość indywidualnej Adoracji Krzyża  (bez dotykania i ucałowania) do godz. 22:00 (zachowując zarządzenie możliwości przebywania tylko 5 osób w kościele jednocześnie). W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 6. WIELKA SOBOTA – Kościół Parafialny godz. 18:00 WIGILIA PASCHALNA. Adoracja od godz. 8:00. Po liturgii możliwość Adoracji NS przy Bożym Grobie do godz. 22:00 (zachowując zarządzenie możliwości przebywania tylko 5 osób w kościele jednocześnie). Po liturgii nie będzie procesji rezurekcyjnej. W ciągu dnia nie będzie obrzędu błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Tekst błogosławieństwa (do odmówienia indywidualnie w naszych domach) zamieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii jak również w naszej parafialnej gazetce.
 7. NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Nie ma procesji rezurekcyjnej o godz. 6:00. Msze Św. w Kościele Parafialnym o 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 Sanktuarium 9:00, 11:00, 16:30. Nie ma Mszy na wioskach.
 8. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze Św. jak w każdą niedzielę w Kościele Parafialnym o 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 Sanktuarium 9:00, 11:00, 16:30. Nie ma Mszy na wioskach
 9. Na dzień dzisiejszy restrykcje dotyczące uczestnictwa we Mszy Św. po 5 osób dotyczą również NIEDZIELI WIELKANOCNEJ 12.04 i PONIEDZIAŁKU WIELKANOCNEGO 13.04. Decyzje mogą ulec zmianie.
 10. Aż do odwołania nie będą sprawowane Msze Św. na wioskach w Wójtówce i w Lutyni.
 11. We wtorek Nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Sanktuarium o 16:30. W środę nabożeństwo do Matki Bożej N. Pomocy w kościele parafialnym o 18:00.
 12.  Spowiedź święta codziennie przed Mszą Świętą wieczorną. Poza spowiedzią indywidualną, drogą uzyskania pojednania z Bogiem i Kościołem, w nadzwyczajnych sytuacjach, jest akt żalu doskonałego, połączonego z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy to tylko będzie możliwe. Informujemy, że po ustaniu epidemii zorganizujemy specjalny dzień na spowiedź indywidualną. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czas na spowiedź wielkanocną jest do Uroczystości Trójcy św., która w tym roku wypada dopiero 7 czerwca.
 13.  Informujemy także o możliwości skorzystania z Komunii duchowej. Jest to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz nie w wymiarze sakramentalnym. Akt ten składa się z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aktu miłości skierowanej ku Niemu oraz wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej.
 14. W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość pomocy dla parafii w tym trudnym czasie podajemy nr rachunku bankowego, którego używamy do bieżących płatności związanych z funkcjonowaniem naszej parafii: 12 9588 0004 3900 3939 2000 0010. Z góry serdecznie dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i zrozumienia.
 15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i naszego Tygodnika Parafialnego Głosu Maryi – w którym m.in. modlitwa błogosławieństwa pokarmów.